Räddningskurser

SFR-1 och SFR-2

Räddningskurserna är ett samarbete med Arne Backlund som är grundare och chefsinstruktör i utbildningsenheten Svensk Fors Räddning

Arne som arbetat som utbildare / instruktör för SRT  i Sverige, säsongen 2001 insåg att det bästa för Svenska förhållanden är helsvenska utbildningar med svenskt kursmaterial, Arne beslutade att starta en motsvarighet till Rescue3. Resultatet är Svensk Fors Räddning.

SFR erbjuder utbildningar i säkerhet och räddning för fors och har som mål att i samarbete med forsföretag, myndigheter och forsutbildare verka för ökad säkerhet på strömmande vatten.

Säkerhets och räddningskurser som kommer att erbjudas från och med första säsongen är SFR-1, SFR-2 och SFR-BAS.

SFR-1 är en tredagars intensiv grundutbildning i forssäkerhet/räddning som är granskad och godkänd av Sjöfartsverket som kompetenshöjande vidareutbildning steg-1, för säkerhetschefer och guideutbildare, enligt Sjöfartsverkets krav. Kursen är också perfekt för alla forsguider, kajakpaddlare, multisportare mfl. som vill öka sina säkerhets och räddningskunskaper.

SFR-2 är en påbyggnadskurs i räddning och säkerhet som Sjöfartsverket idag kräver att alla utbildare av forsguider genomgår.

SFR-BAS är en endagars introduktionskurs som lär ut dom enklaste grunderna i säkerhet och självräddning för strömmande vatten

Läsa mer om Svensk Fors Räddning

Hälsningar

Aktiv Fors
Mikael & Per
 

 

   
Åter till innehåll

Aktiv Fors, Mikael Eklund, Umevägen 145, 911 35 Vännäsby
Mobil. 070-6578498
E-mail. mikael.eklund@aktivfors.se

SWEDISH ADVENTUREWebmaster@itadventure.se  
Copyright © Aktiv Fors
Design & Produktion IT @dventure Mikael Eklund