START

Aktiv Fors är ett äventyrsföretag som har sin verksamhet i Åmsele, Våra huvudaktiviteter är kurser för forsrännare och forspaddlare.
Forsränningskursen är en yrkesutbildning, som vi tillsammans med Sjöfartsverket bedriver.
Sveriges äldsta och mest meriterade utbildningsföretag i FORS
Vi har utbildat forsrännare och forspaddlare sedan 1984
Vill NI beställa ett 1-3 dagars arrangemang för ert företag, skolklass eller era närmaste vänner, kan vi ordna detta Se Äventyrsaktiviteter.
Vi ordnar även långturer med gummibåt och/eller forskajak i samarbete med Forsränningsföretag i regionen
Med vattenarrangemangen håller vi för det mesta till i Åman och Vindelälvens forsar.
Mat och husrum ordnas på Åmsele Camping.